Produkter

Verktyg för högsta anspråk

Servicevillkor "SERVICE all-inclusive". 
Garanti och ytterligare förmåner från Festool GmbH

Från och med 02.04.2013 får du, tack vare online-registrering av din Festool-maskin, SERVICE all-inclusive vilket kostnadsfritt ger dig Fri reparationsservice, inklusive slitagedelar, på sammanlagt 36 månader fr.o.m. inköpsdatumet. Du har då också rätt till ytterligare serviceförmåner. I och med online-registreringen förklarar du dig införstådd med följande servicevillkor.